สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   

Rahtree Reborn

  By Anchalee Chaiworaporn / 10 April 2009
   
 

 

Yuthlert Sippapak is known as one of the most active and successful commercial director in Thailand – having two works in a year and transcending to various kinds of genres from horror, comedy, and romance. In 2008, he directed the tearful love story of three old friends in The Last Moment, and comedy in E-tim Tay Nae. This year, he goes back to his Buppha saga, by combining horror, comedy, and romance in Rathree Reborn – horror, comedy, and romance.

In Buppha Ratree 1 and 2 (Flowers of the Nights; and Rahtree Return), a medical student Buppha commits suicide after being deserted by her boyfriend Eke. The revengeful ghost comes back and haunts the whole apartment called Oscar. She finally ends with killing her own lover and the two ghosts occupy the apartment as their love-nest. The second sequel ends with Buppha being slaughtered by an exorcist. Yuthlert took a five-year break before making the third sequel Rahtree Reborn. Ten years passing by, Buppha is reincarnated as a young girl who is deserted by her mother to the stepfather barber. With anger, he often beats her. She  turns to be a problem child who also does not get along with classmates. One day, she snatches a razor from her stepfather's barborshop and starts the killing in the school. She leaves the school to Buppha 's room in Oscar Apartment. Unexpectedly, she encounters a man who is masturbating himself. She is killed and becomes a ghost to haunt in Buppha's room. In fact, she awakes Buppha and controls over her to revenge against all men.

Oscar Apartment becomes a secret casino after its haunting rumours. But a young good-looking boy Rung who has a sixth sense to see ghost moves in. One day, she meets the ghost Buppha who used to be his tutor when he was a kid.

Yuthlert smartly wrote the intertwined sequel with all complex interrelation between Buppha and the new characters - the child ghost who is the reincarnated Buppha and the young man Rung who was crushed in Buppha during her childhood, not including the number of Oscar apartment residents that move in and out to encounter and run away from the haunted house. Rahtree Reborn introduces a new ghost that is even more fierce than Buppha herself. Instead, in his sequel, Buppha looks more beautiful, nicer and pitied than in the first two sequels. While her ex-boyfriend Eke already has another life, the ghost Buppha is still in her vicious cycle of life. Even though she is reincarnated, she still reminds of her past life and returns back to the haunted apartment.  

 

 

The director proved himself to be a master of all kinds of commercial flicks in Rahtree Reborn - with some flaws. He wisely mixed the comic sense, the frightening encounter with the ghosts, this time as well as the sweet romance between the young boy and the ghost Buppha. The comic scenes brings in a lot of laughter with the casting of several comedians in the country, and the sharp dialogue composition. With a bit flaw, sometimes the sequence is a bit too long and shun the audience away. These flaws probably are affected by the sequel 3.2 determination. However, he still conquered with all the intrusion sequences of the ghost – fast and unexpected cuts. Above of all was the introduction of romances that suggest the new and true love of Buppha – which might be more explained and intensified in the sequel Rahtree Revenge. In fact, the sequel trailer shows some wise interrelation between the murder who kills the young girl and Rung who might have a hidden identity that will be revealed in the sequel. Actually I suspect that he might be a psychotic. So it is not useless to try to watch out the Rahtree Reborn, before waiting for the sequel Rahtree Revenge.

   
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: thaicine@yahoo.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.