สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

 


ไปหน้าแรกของเว็บ

ตัวสีขาวคือผู้ชนะรางวัล

ไปท้ายหน้าเพื่อคลิ๊กลิงค์ภาพข่าวของแต่ละรางวัล

สตาร์พิคส์อวอร์ด
คมชัดลึกอวร์ด
สุพรรณหงส์
ชมรมวิจารณ์บันเทิง
Star Entertainment Awards
แฮมเบอร์เกอร์
อวอร์ด
รางวัลพิเศษ : ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม (ที่ไม่ได้เข้าฉายในเมืองไทย) ได้แก่ แสงศตวรรษ สรุป : มีทั้งสิ้น 8 รางวัล
รักแห่งสยาม  พลอย  เมล์นรกหมวยยกล้อ ได้รับรางวัลเรื่องละ 2 รางวัล
ไชยา และ บอดี้ศพจองเวร ได้รับเรื่องละ 1 รางวัล
ไชยา  5 รางวัล
รักแห่งสยาม 3 รางวัล
เพื่อนกูรักมึงว่ะ 3 รางวัล
แฝด 2 รางวัล
บอดี้ ศพ # 19, ตั๊ดสู้ฟุด และ พระพุทธเจ้า ได้เรื่องละ 1 รางวัล

รักแห่งสยาม ได้ 6 รางวัล
ไชยา ได้ 4 รางวัล
พลอย และ Final Score ได้เพียงเรื่องละ  1  รางวัล

รักแห่งสยาม ได้ 6 รางวัล
ไชยา 3 รางวัล
บอดี้ ศพ # 19 - 1 รางวัล
 
ภาพยนตร์ยอดนิยม : รักแห่งสยาม
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ไชยา
บอดี้ ศพ # 19
พลอย
เมล์นรก หมวยยกล้อ
รักแห่งสยาม
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
Final Score - 365 วัน 

บอดี้ ศพ#19
พลอย
เมล์นรก หมวยยกล้อ  
รักแห่งสยาม
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
Me Myself ขอให้รักจงเจริญ Final Score 365 วัน
ไชยา
บอดี้ ศพ # 19
รักแห่งสยาม
ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ไชยา
Final Score 365 วัน
พลอย
เมล์นรก หมวยยกล้อ
รักแห่งสยาม

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
+ "มี มายเซลฟ์ ขอให้รักจงเจริญ"
+ "ไชยา"
+ "รักแห่งสยาม"
+ "แฝด"
+ "พลอย"

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รักแห่งสยาม
Final score 365 วัน
พลอย
Me Myself
บอดี้ศพ # 19

ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ก้องเกียรติ โขมศิริ - ไชยา
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
กิตติกร เลียวศิริกุล – เมล์นรก  หมวยยกล้อ
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
โสรยา นาคะสุวรรณ - Final Score  ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ 
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
มารุต สาโรวาท - ลิขิตรัก...ขัดใจแม่
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย กิตติกร เลียวศิริกุล - เมล์นรก หมวยยกล้อ
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
โสรยา นาคะสุวรรณ - Final Score 365 วันตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
โสรยา นาคะสุวรรณ - Final Score
ก้องเกียรติ โขมศิริ - ไชยา
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - Me Myself
ผู้กำกับภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
กิตติกร เลียวศิริกุล - เมล์นรก หมวยยกล้อ
ก้องเกียรติ โขมศิริ -ไชยา
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
โสรยา นาคะสุวรรณ - Final Score 365 วัน

ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
ก้องเกียรติ โขมศิริ - ไชยา
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
บรรจง ปิสันธนะกูล, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ - แฝด
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - Me,Myself ขอให้รักจงเจริญ

ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
ปวีณ ภูริจิตปัญญา- บอดี้ศพ 19
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
พงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง - Me Myslef
โสรยา นาคสุวรรณ - Final score
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
อนันดา เอเวอริ่งแฮม - Me Myself
อัครา อมาตยกุล - ไชยา
มาริโอ้ เมาเร่อ - รักแห่งสยาม
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล - รักแห่งสยาม
พุฒิพงศ์ ศรีวัฒน์ - อสุจ๊าก
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม :
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม -
Me Myself
อัครา อมาตยกุล - ไชยา
อุดม แต้พานิช - เมล์นรก หมวยยกล้อ
อรรถพร ธีมากร - ดึกแล้วคุณขา
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ - สายลับจับบ้านเล็ก
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม :
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม - Me Myself
อัครา อมาตยกุล - ไชยา
อารักษ์ อมรศุภสิริ - บอดี้ ศพ # 19
รัตนบัลลังค์ โตสวัสดิ์ - เพื่อนกูรักมึงว่ะ
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล - รักแห่งสยาม
ผู้แสดงนำชายยอดเยี่ยม
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงษ์กุล - รักแห่งสยาม
มาริโอ้ เมาเร่อ - รักแห่งสยาม
อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม - Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ
อัครา อมาตยกุล - ไชยา
อุดม แต้พานิช - เมล์นรก หมวยยกล้อ

นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
+ อัครา อมาตยกุล จาก "ไชยา"
+ อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม จาก "มี มายเซลฟ์ ขอให้รักจงเจริญ"
+ ชาคริต แย้มนาม จาก "โอปปาติก เกิดอมตะ"
+ มาริโอ้ เมาเร่อ จาก "รักแห่งสยาม"
+ อุดม แต้พานิช จาก "เมล์นรก หมวยยกล้อ"

นำชายยอดเยี่ยม
อนันดา เอเวอริ่งแฮม - Me Myself
เกียรติ กิจเจริญ - เมล์นรก หมวยยกล้อ
พรวุฒิ สารสิน - พลอย
พิง ลำพระเพลิง - คนหิ้วหัว
ซันนี่ สุวรรณเมธานนท์ - สายลับ จับบ้านเล็ก
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
มาช่า วัฒนพานิช - แฝด
ลลิตา ศศิประภา - พลอย
สุวัจนี ไชยมุสิก - ยังไงก็รัก
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ -  Me Myself ขอให้รักจงเจริญ
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม :
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
มาช่า วัฒนพานิช - แฝด
ลลิตา ศศิประภา - พลอย
ทราย เจริญปุระ - บ้านผีสิง
วรนุช วงษ์สวรรค์ - เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม :
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
มาช่า วัฒนพานิช - แฝด
ลลิตา ศศิประภา - พลอย
วรนุช วงษ์สวรรค์ - เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์
สุวัจนี ไชยมุสิก - ยังไงก็รัก
ย์'
ผู้แสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
ฉายนันทน์ มโนมัยสันติภาพ - Me…Myself ขอให้รักจงเจริญ
มาช่า วัฒนพานิช - แฝด
ลลิตา ปัญโญภาส - พลอย
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
อินทิรา เจริญปุระ - บ้านผีสิง

นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
+ สุวัจนี ไชยมุสิก จาก "ยังไงก็รัก"
+ วรนุช วงษ์สวรรค์ จาก "เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์"
+ มาช่า วัฒนพานิช จาก "แฝด"
+ สินจัย เปล่งพานิช จาก "รักแห่งสยาม"
+ ลลิตา ศศิประภา จาก "พลอย"

นำหญิงยอดเยี่ยม
ลลิตา ศศิประภา - พลอย
มาช่า - แฝด
อภิญญา สกุลเจริญสุข - พลอย
สุวัจนี ไชยมุสิก - ยังไงก็รัก
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
นักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
สนธยา ชิตมณี -ไชยา
นะโม ทองกำเหนิด - ผีจ้างหนัง
เกียรติ กิจเจริญ – เมล์นรก หมวยยกล้อ
สุเทพ โพธิ์งาม – เมล์นรก หมวยยกล้อ
ทรงสิทธิ์ รุ่งพนคุณศรี – รักแห่งสยาม
นักแสดงประกอบชาย :
ปรเมทศร์ น้อยอ่ำ - บอดี้ ศพ#19
คมสัน นันทจิต - บ้านผีสิง
เฉลิมพล ฑิฆัมพรธีรวงศ์ - สายลับจับบ้านเล็ก
เทพ โพธิ์งาม - เมล์นรก หมวยยกล้อ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี - รักแห่งสยาม
สมทบชายยอดเยี่ยม :
สนธยา ชิตมณี -ไชยา
คมสัน นันทจิต จาก บ้านผีสิง
ชัยวัฒน์ ทองแสง - เพื่อนกูรักมึงว่ะ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี - รักแห่งสยาม
เชษฐวุฒิ วัชรคุณ - รักนะ 24 ชั่วโมง
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม
เกียรติ กิจเจริญ - เมล์นรก หมวยยกล้อ
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี  -รักแห่งสยาม
ปรเมศร์ น้อยอ่ำ - บอดี้..ศพ#19
สนธยา ชิตมณี - ไชยา
สุเทพ โพธิ์งาม - เเมล์นรก หมวยยกล้อ
ผู้แสดงสมทบชายยอดเยี่ยม

ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี - รักแห่งสยาม
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงศ์สกุล - รักแห่งสยาม
สนธยา ชิตมณี - ไชยา
สุเทพ โพธิ์งาม - เมล์นรก หมวยยกล้อ
เฉลิมพล ฑิฆัมพรธีรวงศ์ - สายลับ จับบ้านเล็ก

 
นักแสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล - บอดี้ ศพ # 19
อภิญญา สกุลเจริญสุข - พลอย
เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ – เมล์นรก หมวยยกล้อ
กัญญา รัตนเพชร์ - รักแห่งสยาม
เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ – รักแห่งสยาม
นักแสดงประกอบหญิง :
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล  -   บอดี้ ศพ#19
พิมพ์พรรณ บูรณพิมพ์ - รักแห่งสยาม
แสงทอง เกตุอู่ทอง - ไชยา
กัญญา รัตนเพชร - รักแห่งสยาม
ดารณีนุช โพธิปิติ -  ลิขิตรัก...ขัดใจแม่
สมทบหญิงยอดเยี่ยม
แสงทอง เกตุอู่ทอง - ไชยา
อภิญญา สกุลเจริญสุข - พลอย
อุทุมพร ศิลาพันธ์ - เพื่อนกูรักมึงว่ะ
กัญญา รัตนเพชร์ - รักแห่งสยาม
ฌอมาลย์ บุญยศักดิ์ – รักแห่งสยาม
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
กัญญา รัตนเพชร - รักแห่งสยาม
เฌอมาลย์ บุณยศักดิ์ - รักแห่งสยาม
พุทธชาติ พงษ์สุชาติ - Me..Myself ขอให้รักจงเจริญ
อภิญญา สกุลเจริญสุข - พลอย
ภัทรวริทนทร์ ทิมกุล - บอดี้ ศพ # 19
ผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยม
เณอมาลย์ บุญยศักดิ์ - รักแห่งสยาม

อภิญญา สกุลเจริญสุข - พลอย
ปาณิสรา พิมพ์ปรุ - สายลับ จับบ้านเล็ก
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล - บอดี้ศพ 19
อชิตะ ธนาศาสตานันท์ - เมล์นรก หมวยยกล้อ
 
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รักแห่งสยาม – ชูเกียรติ  ศักดิ์วีระกุล
บอดี้ ศพ # 19 - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
พลอย – เป็นเอก รัตนเรือง
เมล์นรก หมวยยกล้อ – กิตติกร เลียวศิริกุล
ไชยา – ก้องเกียรติ โขมศิริ

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล,เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ - บอดี้ ศพ#19
เป็นเอก รัตนเรือง -พลอย
กิตติกร เลียวศิริกุล - เมล์นรก หมวยยกล้อ
ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ,บรรจง ปิสันธนกูล,โสภณ ศักดาพิสิทธิ์ -  แฝด
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
ก้องเกียรติ โขมศิริ  - ไชยา
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล  -  รักแห่งสยาม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และ เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์ - บอดี้ศพ#19
อัมภิรา วงษ์ธรรมา - พระพุทธเจ้า
พจน์ อานนท์  -  เพื่อนกูรักมึงว่ะ
บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
รักแห่งสยาม – ชูเกียรติ  ศักดิ์วีระกุล
บอดี้ ศพ # 19 - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, เอกสิทธิ์ ไทยรัตน์
พลอย – เป็นเอก รัตนเรือง
เมล์นรก หมวยยกล้อ – กิตติกร เลียวศิริกุล
ไชยา – ก้องเกียรติ โขมศิริ

บทภาพยนตร์ยอดเยี่ยม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม
ก้องเกียรติ โขมศิริ - ไชยา
เป็นเอก รัตนเรือง - พลอย
บรรจง ปิสันธนะกูล, ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ, อมราพร แผ่นดินทอง, โสภณ ศักดาพิศิษฐ์ - แฝด
คงเดช จาตุรันต์รัศมี - Me,Myself ขอให้รักจงเจริญ

 
กำกับภาพยอดเยี่ยม
ไชยา – สยมภู มุกดีพร้อม
บอดี้ ศพ # 19 - สมบุญ โพธิ์พิทักษ์กุล
พลอย – ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
เมล์นรก หมวยยกล้อ – ธรรมเจริญ พรหมพันธุ์
รักแห่งสยาม – จิตติ เอื้อนรการกิจ
ภาพยนตร์ที่มีนักแสดงกลุ่มยอดเยี่ยม :
เมล์นรก หมวยยกล้อ
รักแห่งสยาม
มะหมา 4 ขาครับ
ลิขิตรัก...ขัดใจแม่
กำกับภาพยอดเยี่ยม
ไชยา – สยมภู มุกดีพร้อม
บอดี้ ศพ # 19 - สมบุญ โพธิ์พิทักษ์กุล
พลอย – ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
เพื่อนกูรักมึงว่ะ - ทิวา เมยไธสง
รักแห่งสยาม – จิตติ เอื้อนรการกิจ
กำกับภาพยอดเยี่ยม
ไชยา – สยมภู มุกดีพร้อม
แฝด - นิรมล รอสส์
พลอย – ชาญกิจ ชำนิวิกัยพงศ์
เพื่อน..กูรักมึงว่ะ - ทิวา เมยไธสง
รักแห่งสยาม – จิตติ เอื้อนรการกิจ
   
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
ไชยา - ณัฐนิธิ เศรษฐการวิจิตร
บอดี้ ศพ # 19 -  บริษัท เซ็นต์ อาร์ต จำกัด (ออกแบบงานสร้าง)
แฝด -  ศักดิ์ศิริ จันทรังษี  (ออกแบบงานสร้าง)
พลอย – พิพัฒน์ เพิ่มพูล
รักแห่งสยาม – ธนกร บุญลือ
  กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
ณัฐศิริ เศรษฐการวิจิตร -ไชยา
กูรู ทีม  -  เพื่อนกูรักมึงว่ะ
คมกฤช ชักนำ  -  บอดี้ ศพ # 19
วิทยา ชัยมงคล  -  แฝด
พิสุทธิ์ ปริวัฒนกิจ - โอปปาติก
กำกับศิลป์ยอดเยี่ยม
ไชยา
พลอย
แฝด
เพื่อนกูรักมึงว่ะ
รักแห่งสยาม
   
ลำดับภาพยอดเยี่ยม
ไชยา – สุนิตย์ อัศวนิกุล
บอดี้ ศพ # 19 - ปวีณ ภูริจิตปัญญา,  บูลย์ศักดิ์ วัธนวิสิต, สุรวุฒิ ตุงคะรักษ์
พลอย – ม.ร.ว. ปัทมนัดดา ยุคล
เมล์นรก หมวยยกล้อ – พรรณพันธ์ ทรงขำ
รักแห่งสยาม – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ลี ชาตะเมธีกุล
  ลำดับภาพยอดเยี่ยม
+ สุนิตย์ อัศวินิกุล - ไชยา
+ ปวีณ ภูริจิตปัญญา,บูลย์ศักดิ์ วัธนวิสิตและสุรวุฒิ ตุงคะรักษ์  -  บอดี้ ศพ # 19
+ ชาติชาย เกษนัส และสราณี วงศ์พันธ์ -  Final Score
+ วิชา โกจิ๋ว และธรรมรัตน์ สุเมธศุภโชค  - แฝด
+ ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล และ ลี ชาตะเมธีกุล  - รักแห่งสยาม
ลำดับภาพยอดเยี่ยม
+ ไชยา – สุนิตย์ อัศวนิกุล
+ Final Score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอ็นท์ - ชาติชาย เกษนัส, สราณี วงศ์พันธ์
+ พลอย – ม.ร.ว. ปัทมนัดดา ยุคล
+ เมล์นรก หมวยยกล้อ – พรรณพันธ์ ทรงขำ
+ รักแห่งสยาม – ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล, ลี ชาตะเมธีกุล
   
    บันทึกเสียงยอดเยี่ยม
+ ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา - ไชยา
+ ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา - พลอย
+ วชิระ วงศ์สาโรจน์ ,สมศักดิ์ พิมพาลัย (กันตนาแล็บ) - เพื่อนกูรักมึงว่ะ
+ ไตรเทพ วงศ์ไพบูลย์ , ทวีป สุวคนธ์ (กันตนาแล็บ) - บอดี้ศพ # 19
+ ห้องบันทึกเสียงรามอินทรา - รักแห่งสยาม
     
ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
ขอให้รักจงเจริญ – หัวลำโพงริดดิม
ไชยา – ไจแอนท์ เวฟ
บอดี้ ศพ # 19 – Banana Team
แฝด -  ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์
รักแห่งสยาม – กิตติ เครือมณ
  ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
+ ไจแอ็นท์ เวฟ - เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์
+ ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ - แฝด
+ ไกวัล กุลวัฒโนทัย - พระพุทธเจ้า
+ ไจแอ็นท์ เวฟ - เพื่อนกูรักมึงวะ
+ กิตติ เครือมณี - รักแห่งสยาม

ดนตรีประกอบยอดเยี่ยม
+ ไจแอ็นท์ เวฟ ไชยา
บ้านผีสิง
แฝด
เพื่อน กูรักมึงว่ะ
+ กิตติ เครือมณี - รักแห่งสยาม
   
    เพลงประกอบยอดเยี่ยม
+ เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์ เพลง สิ้นเสียงเปิงมาง (สนธยา ชิตมณี)
+ แฝด เพลง ส่วนหนึ่งของฉัน (ฤกชยศ เลิศประไพ)
+ พระพุทธเจ้า เพลง ปรินิพพาน (ปริญญา โบราณประสิทธิ์)
+ รักแห่งสยาม เพลง กันและกัน
+ รักแห่งสยาม เพลง คืนอันเป็นนิรันดร์
 

เพลงประกอบยอดเยี่ยม
+กิตติ เครือมณี - รักแห่งสยาม
+ชาติชาย พงษ์ประภาพันธ์ - แฝด
+Banana Team - บอดี้ ศพ19
+สุนทร ยอดศรีทอง - สายลับจับบ้านเล็ก
+Giant Wave- เพื่อน...กูรักมึงว่ะ

เพลงยอดเยี่ยม
+ กันและกัน - รักแห่งสยาม
+ ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ - สายลับจับบ้านเล็ก
+ รางวัลแด่คนช่างฝัน - พลอย
+ คิดถึงเธอทุกที ที่อยู่คนเดียว - บอดี้ศพ19
+ สิ่งที่ฉันเป็น - Me Myself
    แต่งหน้ายอดเยี่ยม
+ Me Myself ขอให้รักจงเจริญ - นรินทร์ สูงสุดเอี่ยม
+ ไชยา - อมฤต โชคปรีชา
บอดี้ ศพ # 19 - ศิวกร สุขลังการ
+ โอปปาติก - วิทยา ดีรัตน์ตระกูล
+ เปิงมางกลองผีหนังมนุษย์ - ชวลิต ศิริเดชมงคลกุล , วิทยา ดีรัตน์ตระกูล
 

แต่งหน้ายอดเยี่ยม
+เชาวลิต ศิริเดชมงคลกุล,วิทยา ลีรัตน์ตระกูล - เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์
+สุดคนึง พูนพัฒน์,วิทยา ลีรัตน์ตระกูล,อาภรณ์ มีบางยาง - แฝด
+ศิวกร สุขลังการ,ชวลิต ศิริเดชมงคลกุล - บอดี้ศพ19
+อมฤต โชคปรีชา - ไชยาวิทยา ดีรัตน์ตระกูล,ปริญญา ปานตั้น - โอปปาติก เกิดอมตะ

ตัวขโมยซีนยอดเยี่ยม
+ โก๊ะตี๋ (โปงลางสะดิ้ง ลำซิ่งส่ายหน้า)
+ อิม อชิตะ (เมล์นรก หมวยยกล้อ)
+ ปิง อดิสรณ์ ตรีสิริเกษม (สายลับจับบ้านเล็ก)
+ โอปอล (สายลับจับบ้านเล็ก)
+ ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี (รักแห่งสยาม)
    เครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
ไชยา - ชาติชาย ไชยยนตร์
ตั๊ดสู้ฟุด - นิรชรา วรรณาลัย
เปิงมางกลองผีหนังมนุษย์ - พระนครฟิล์มทีม
พลอย - วิสาข์ คงคา
รักแห่งสยาม - เอกศิษฎ์ มีประเสริฐกุล
 

ออกแบบเครื่องแต่งกายยอดเยี่ยม
+พระนครฟิล์ม ทีม - เปิดมาง กลองผีหนังมนุษย์
+เอกศิษฎ์ มีประเสริฐกุล - รักแห่งสยาม
+พชรพรรณ สถิตรโชติ - แฝด
+ชาติชาย ไชยยนตร์ - ไชยา
+นิรชรา วรรณาลัย - ตั้ดสู้ฟุต

 
    สร้างภาพพิเศษยอดเยี่ยม
+ บอดี้ ศพ # 19 - สุรเอก ทองเพชร, วีระ แซ่อึ้ง, Julien Vanhoenacker , Joaquim Montserrat
+ เปิงมาง กลองผีหนังมนุษย์ - บุญส่ง คำวชิรพิทักษ์
+ แฝด - บริษัท โอเรียนทัลโพสท์ จำกัด
+ สวยลากไส้ - บริษัท ทริพเพิลเอ็กซ์ ซีจี จำกัด
+ โอปปาติกะ - บริษัท ทริพเพิลเอ็กซ์ ซีจี จำกัด
     

 

รางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิง
ภาพข่าวและรายละเอียดของงาน ดาราปรากฎทั่วหน้า

รางวัลสุพรรณหงส์ จัดโดยสมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งประเทศไทย
โดยปีนี้ผู้ที่ดำรงตำแหน่งนายกสมาพันธ์ได้แก่ นาย จาฤก กัลย์จาฤก   จากบริษัทกันตนา   มีรางวัลทั้งสิ้น 16 รางวัล  แถลงข่าวการเสนอชื่อ       ประกาศรางวัล

สตาร์พิคส์ ครั้งที่  5
นิตยสารสตาร์พิคส์ นิตยสารภาพยนตร์ ซึ่งวางจำหน่ายมานานกว่า 42 ปี ได้รวบรวมนักวิจารณ์ นักเขียนประจำกองบรรณาธิการ และนักวิชาการภาพยนตร์ เพื่อร่วมกันพิจารณา มอบรางวัลให้กับภาพยนตร์ไทยที่เข้าฉายในรอบปี ๒๕๕๐... และต่อไปนี้คือรายชื่อผู้ได้รับรางวัลไป โดย รักแห่งสยาม คว้าไป 9 จาก 12 รางวัล    อ่านคำสัมภาษณ์ผู้ชนะรางวัล และภาพผู้ได้รับรางวัล สตาร์พิคส ได้ที่นี่

แฮมเบอร์เกอร์
นิตยสาร Hamburger ที่ปีนี้เตรียมมอบรางวัลรวมถึง 21 สาขา แบ่งเป็นสาขาภาพยนตร์ 6 สาขา ซึ่ง ภาพยนตร์ “รักแห่งสยาม” ก็คว้าไปได้ถึง 3 สาขาด้วยกัน ได้แก่ ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม, ผู้กำกับยอดเยี่ยม (ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล)และนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (สินจัย เปล่งพานิช)  

คมชัดลึกอวอร์ด
รายละเอียดและภาพรับรางวัล

Star Entertainment Award : http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A6533079/A6533079.html

=======================================

รางวัลที่มาจากการโหวตของแฟนหนัง

เอ็นเตอร์เทนอวอร์ด
ฟลิกส์
เฉลิมไทยอวอร์ด

ภาพยนตร์ยอดเยี่ยม :
รักแห่งสยาม

ภาพยนตร์แห่งปี :
รักแห่งสยาม
ภาพยนตร์ไทยแห่งปี
รักแห่งสยาม

ผู้กำกับยอดเยี่ยม
ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล - รักแห่งสยาม

  งานกำกับภาพยนตร์แห่งปี
รักแห่งสยาม - ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล
นักแสดงนำชายยอดเยี่ยม
อนันดา เอเวอริ่งแฮม -
Me Myself ขอให้รักจงเจริญ
นักแสดงชายแห่งปี :
อนันดา เอเวอริ่งแฮม -
Me Myself ขอให้รักจงเจริญ
สาขานักแสดงนำชาย
วิชญ์วิสิฐ หิรัญวงศ์กุล - รักแห่งสยาม
นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
นักแสดงหญิงแห่งปี
สินจัย เปล่งพานิช - รักแห่งสยาม
นักแสดงนำหญิง
สินจัย เปล่งพานิช จาก รักแห่งสยาม
    นักแสดงชายในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
ทรงสิทธิ์ รุ่งนพคุณศรี จาก รักแห่งสยาม
ภาพยอดยอดแย่ :
ครอบครัวตัวดำ
  นักแสดงหญิงในบทสมทบจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
ภัทรวรินทร์ ทิมกุล จาก บอดี้ ศพ#19
ภาพยนตร์ยอดนิยม :
ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช ภาค ประกาศอิสรภาพ
  บทภาพยนตร์ไทยแห่งปี
รักแห่งสยาม
    ดนตรีประกอบภาพยนตร์แห่งปี
รักแห่งสยาม
    เพลงจากภาพยนตร์ไทยแห่งปี
กันและกัน จาก รักแห่งสยาม

รางวัลเอนเตอร์เทนอวอร์ด มาจากการโหวตของผู้อ่าน

รางวัลเฉลิมไทยอวอร์ด โหวตมาจากสมาชิกตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม และมีบางรางวัลที่มีการเสนอชื่อร่วมกับหนังต่างประเทศ  ซึ่งเราไม่ได้นำมารวมไ้ว้ในที่นี่ ถ้าท่านสนใจ โปรดติดตามได้ที่ http://www.pantip.com/cafe/chalermthai/topic/A6273047/A6273047.html (ขอขอบคุณ คุณหมาเนย ที่ช่วยแจ้งข่าว)

รางวัล Bioscope Award ไม่ค่อยเหมือนที่อื่น ก็เลยต้องขอแยกออกมาดังนี้
คนทำหนังแห่งปี : พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์
หนังไทยแห่งปี : Final score 365 วัน ตามติดชีวิตเด็กเอนท์, มะหมา สี่ขาครับ, แสงศตวรรษ, รักแห่งสยาม หน้าใหม่น่าจับตา : สุชาติ สวัสดิ์ศรี (หนังสั้น), ปวีณ ภูริจิตปัญญา (บอดีศพ19), บริษัท ป็อบ พิคเจอร์ จำกัด รางวัลดวงกมล (ผู้มีบทบาทต่อวงการหนังไทย)  Thai Short Film และ Thai Indies


Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.