สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   

Latest news on Bangkok International Film Festival

  24 April 2005
   
 

The Tourism Authority of Thailand (TAT), the main organizer of Bangkok International Film Festival (BIFF), has recently summarized the result of the third event and is planning some changes for the next festival.

 


Festival dates will be potentially postponed to the end of February or early of March next year. The main venue will be moved to a new claimed-to-be Southeast Asia ’s biggest shopping mall Siam Paragon, situated right in the downtown area and close to hotels and movie theatres. The place also has a conventional hall which is more suitable for the film market arrangements than the previous venues where hotel rooms were adapted into market offices.

Claiming as the second biggest film festival in Asia , following only to the Pusan International Film Festival, the TAT also gave several figures. Here are the lists:


 

2003

2004

2005

Total audiences

-

-

46,000


Total available seats


57,967


88,952


112,904

Seats occupied

        Thai participants

29,569
(40.82%)

31,162
(35.03%)

35,882
(31.78%)
52.77%


Film market participants
        Thai
        Foreign


-


564


721
288
433


Film market deals


-


US$ 12.5 million


US$ 25 million (25% Thai film)


Total film screened


118


144


170

Source: TAT


All Rights Reserved.

 

 

 

 

 

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.