สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  มจ. ชาตรีเฉลิม ยุคล
  NARESUAN HOME
   LINK:   บทวิจารณ์หนัง ภาค 1 และ ภาค 2                    
   LINK: "นเรศวรก็เป็นคนตัวเล็กเหมือนกัน": สัมภาษณ์ท่านมุ้ย
   สารบัญของหน้านี้ : นักแสดงทั้งหมด
   
 

 

รายชื่อนักแสดงหลัก

1. สมเด็จพระนเรศวรมหาราช รับบทโดย พ. ต. วันชนะ สวัสดี
King Naresuan the Great by Major Wanchana Sawasdee

 

2. สมเด็จพระเอกาทศรถ รับบทโดย พ.ท. วินธัย สุวารี
King Ega Tossarot by Lieutenant Colonel Winthai Suvaree
3. ออกพระราชมนู รับบทโดย นพชัย ชัยนาม
Ok Phra Raj Manu by Nopachai Jayanama


4. ออกพระชัยบุรี รับบทโดย ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง

5. ออกพระศรีถมอรัตน์ รับบทโดย พ. ต. คมกริช อินทรสุวรรณ

 

นักแสดงรุ่นใหญ่


6. พระมหาเถรคันฉ่อง รับบทโดย สรพงษ์ ชาตรี
Maha Thane Kanchong by Sorapong Chatri

 


7. สมเด็จพระมหาธรรมราชา รับบทโดย ฉัตรชัย เปล่งพานิช
King Maha Thammaracha by Chatchai Plengpanich


8. สมเด็จพระมหาจักรพรรดิ รับบทโดย ศรัณยู วงษ์กระจ่าง
King Maha Chakkraphat by Sarunyoo Wongkrachang


9. สมเด็จพระมหินทราธิราช รับบทโดย สันติสุข พรหมศิริ
King Mahintarathiraj by Santisuk Phromsiri


10. พระราเมศวร รับบทโดย สถาพร นาควิไล11. พระยาท้ายน้ำ รับบทโดย คมน์ อรรฆเดช

12. พระยาพิชัย รับบทโดย กรุง ศรีวิไล

13. พระยาสวรรคโลก รับบทโดย มานพ อัศวเทพ14. พระยาจักรี รับบทโดย ไพโรจน์ ใจสิงห์

15. ขุนรัตนแพทย์ รับบทโดย โกวิท วัฒนกุล

16. เศรษฐี รับบทโดย ดี๋ ดอกมะดัน

 

นักแสดงฝ่ายพม่า


17. พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนอง รับบทโดย สมภพ เบญจาธิกุล
King Bayinnaung by Sompob Benjatikul


18. พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง รับบทโดย จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
King Nandabayin by Jakkrit Amarat19. พระมหาอุปราชา รับบทโดย นภัสกร มิตรเอม
Phra Maha Upparacha by Napaskorn Mitr-aim

นักแสดงฝ่ายหญิง


20. มณีจันทร์ รับบทโดย ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
Maneechan by Taksaorn Paksukcharern


21. เลอขิ่น รับบทโดย อินทิรา เจริญปุระ
Ler Khin by Inthira Charoenpura


22. หมอกมู รับบทโดย อภิรดี ทศพร

23. พระวิสุทธิกษัตรี รับบทโดย ปวีณา ชารีฟสกุล


24. พระเทพกษัตรี รับบทโดย ณัฐริกา ธรรมปรีดานันท์


25. พระสุพรรณกัลยา รับบทโดย เกรซ มหาดำรงค์กุล


26. พระนางจันทราเทวี รับบทโดย เปรมสินี รัตนโสภา

27. มเหสีพระมหินทร์ (1) รับบทโดย ปริศนา กล่ำพินิจ

28. มเหสีพระมหินทร์ (2) รับบทโดย ปรารถนา ตันติพิพัฒน์


29. ท้าววรจันทร์ รับบทโดย อำภา ภูษิต

30. แม่นมพุดกรอง รับบทโดย นัยนา จันทร์เรียง

31. แม่นมทองสุก รับบทโดย เฉลา ประสพศาสตร์

นักแสดงรุ่นเล็ก


31. พระนเรศวร ( เด็ก) องค์ดำ รับบทโดย ด. ช. ปรัชฌา สนั่นวัฒนานนท์ ( น้องบีเจ)

32. พระเอกาทศรถ ( เด็ก) องค์ขาว รับบทโดย ด.ช. กรัณย์ เศรษฐี ( น้องเก้า)33. ออกพระราชมนู ( เด็ก) ไอ้ทิ้ง รับบทโดย ด. ช. จิรายุ ละอองมณี ( น้องเก้า)


34. มณีจันทร์ ( เด็ก) รับบทโดย ด. ญ. สุชาดา เช็คลีย์ ( น้องดาด้า)

และนักแสดงที่ร่วมเข้าฉากอีกมากมาย

35. สุระกำมา รับบทโดย โสธรณ์ รุ่งเรือง
36. ลักไวทำมู รับบทโดย สมชาติ ประชาไทย
37.พระยาสีหราชเดโช รับบทโดย ธนา สินประสาธน์
38. พระยาราม รับบทโดย ประดิษฐ์ ภักดีวงษ์
39. พระยาพิชัยรณฤทธิ์ รับบทโดย อานนท์ สุวรรณเครือ
40. พระยาพิชิตรณรงค์ รับบทโดย พยัคฆ์ รามวาทิน
41. พระยาราชวังสรรค์ รับบทโดย ร. อ. กัมปนาท อั้งสูงเนิน
42. พระยาเสนาภิมุข รับบทโดย YANO KAZUKI

 
   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.