สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม Supported by Office of Contemporary Art And Culture ,Ministry Of Culture

หน้าแรก
ข่าว
วิจารณ์
สัมภาษณ์
บทความพิเศษ
รายงานหนังไทยในเทศกาลหนังต่างๆ
รายชื่อหนังสือและบทความเกี่ยวกับหนังไทย
รายชื่อ ที่อยู่ หน่วยงาน
 
รายชื่อหนังเก่า
 
 
 
 

   
ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ ศึกนันทบุเรง
  LINK :หน้าหลัก ตำนานสมเด็จพระนเรศวร
   
 

 

 

 

 

กำกับการแสดง หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล
อำนวยการสร้าง หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา และคุณากร เศรษฐี
บทภาพยนตร์ หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล และดร. สุเนตร ชุตินธรานนท
ออกแบบงานสร้าง กรัณย์พล ทัศพร, สุดเขตร ล้วนเจริญ และประสพโชค ธนะเศรษฐวิไล
กำกับภาพ อานุภาพ บัวจันทร์
กำกับแสง Stanislav Dorsic
ดนตรีประกอบ Sandy McLelland
Visual Effect Supervisor วรภัณฑ์ ลีละชาต
ลำดับภาพ หม่อมเจ้า ชาตรีเฉลิม ยุคล และหม่อมราชวงศ์หญิง ปัทมนัดดา ยุคล
กำกับศิลป์ นิวัฒน์ ทุมไช และสุดเขตร ล้วนเจริญ
คัดเลือกนักแสดง เบญจพร ปัญญายิ่ง, เนติมา โพธิ์เงิน และพัชรินทร์ ปกทิม
บันทึกเสียง ไชยเชษฐ์ เศรษฐี
ออกแบบเครื่องแต่งกาย หม่อมกมลา ยุคล ณ อยุธยา
เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ สุกัญญา มะเรืองประดิษฐ์, สุมาลี จันก้อน และ ฐิติกร ศรีชื่น
แต่งหน้า-ทำผม มนตรี วัดละเอียด
ผู้ช่วยผู้กำกับการแสดง สุรศักดิ์ วงษ์ไทย, จารุพงศ์ อินทวงษ์, พยุงศักดิ์ นฤภัย, ปณิชา ปัณณสิริชาติ, ภารดี ภูปรัสสานนทน์, ธนากร สกุลกนก, ปรมินทร์ ธนพรหมศิริกุล, ใหม่ เต่าพาลี, อรรถเดช กิจวาศน์และเบญจพร ปัญญายิ่ง
ผู้กำกับการแสดง หน่วยที่ 2 กิตติกร “เรียว” เลียวศิริกุล และ ไพโรจน์ ประสารทอง
ทุนสร้าง
940 ล้านบาท โดยได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาล 376 ล้านบาท ผ่านกระทรวงพาณิชย์ 330 ล้านบาท และกระทรวงวัฒนธรรม 46 ล้านบาท
ระยะเวลาดำเนินการ (ภาค 3-4) 2548 – 2554
กำหนดฉาย ภาค 4 11 สิงหาคม 2554

นักแสดงนำ

สมเด็จพระนเรศวรมหาราช .. วันชนะ สวัสดี
สมเด็จพระเอกาทศรถ พ.ท. วินธัย สุวารี
ออกพระราชมนู นพชัย ชัยนาม
ออกพระชัยบุรี ปราบต์ปฎล สุวรรณบาง
ออกพระศรีถมอรัตน์ พ.ท. คมกฤช อินทรสุวรรณ
พระมหาเถรคันฉ่อง สรพงษ์ ชาตรี
สมเด็จพระมหาธรรมราชา ฉัตรชัย เปล่งพานิช
พระเจ้านันทบุเรง จักรกฤษณ์ อำมะรัตน์
พระมหาอุปราชา นภัสกร มิตรเอม
มังจาปะโร ชลัฏ ณ สงขลา
ลักไวทำมู สมชาติ ประชาไทย
มณีจันทร์ ทักษอร ภักดิ์สุขเจริญ
เลอขิ่น อินทิรา เจริญปุระ
พระสุพรรณกัลยา เกรซ มหาดำรงค์กุล

นักแสดงกลุ่มใหม่ในภาค 3 และภาค 4

รัตนาวดี อคัมย์สิริ สุวรรณศุข
อังกาบ ศิรพันธ์ วัฒนจินดา
เจ้าจอมมารดาสาย วิชุดา มงคลเขตต์
มูเตอ เกศริน เอกธวัชกุล
ท้าวโสภา พิมพรรณ ชลายนคุปต์
เสือหาญฟ้า ดอม เหตระกูล
เสือหยก พันธกฤต เทียมเศวต
นันทกะยอสู เขมชาติ โรจนะหัสดิน
ไชยกะยอสู พ.ต.ต. จตุรวิทย์ คชน่วม
พระศรีสุพรรณธรรมาธิราช ดิลก ทองวัฒนา
พระยาพะเยา เฉลิมชัย มหากิจศิริ
พระยาพะสิม ครรชิต ขวัญประชา
นรธาเมงสอ ชลิต เฟื่องอารมย์
พญาละแวก เศรษฐา ศิระฉายา
พระยาจีนจันตุ ชูชาติ ทรัพย์สุทธิพร
สีหตู วรุฒ วรธรรม
ขุนรามเดชะ ฐากูร การทิพย์
ไอ้ขาม ศุภกรณ์ กิจสุวรรณ
ล่ามจีน รอง เค้ามูลคดี
ครูบาเฒ่า ถนอม นวลอนันต์
จ่าศรีพรม จันทนา สิริผล
พลับพลึง ไอรินทร์ สุรังค์สุริยกุล
ชาวบ้าน ค่อม ชวนชื่น
ชาวบ้าน จเร เชิญยิ้ม
ชาวบ้าน แป๋ว ทรงแสง

เรื่องย่อ

ภายหลังการประกาศเอกราชของพระนเรศ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ แล้ว พระเจ้า หงสาวดีนันทบุเรงได้โปรดให้กรีฑาทัพมาตีกรุงศรีอยุธยาคืนเป็นเมืองขึ้นถึง ๔ ครั้ง คือ ในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่นรธาเมงสอ ในปี พ.ศ. ๒๑๒๗ – ๒๑๒๘ ศึกนันทบุเรงปี พ.ศ. ๒๑๒๙ ศึกมหาอุปราชาในปี พ.ศ. ๒๑๓๓ และศึกยุทธหัตถีในปี พ.ศ. ๒๑๓๕ โดยศึกสำคัญที่ทำอยุธยาต้องเผชิญกับวิกฤติการณ์อันสุ่มเสี่ยงต่อการ สิ้นสูญแผ่นดินคือ ศึกนันทบุเรง ซึ่งน้อยคนที่เคยได้ยินหรือระลึกได้ แต่วีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชซึ่งเป็นที่จดจำ ทั้งการออกปล้นค่ายพม่าจนเป็นที่มาของเรื่อง พระแสงดาบคาบค่าย หรือการสังหารลักไวทำมู ทหารเอกข้างหงสาวดี ล้วนอุบัติในศึกนันทบุเรงทั้งสิ้น

ภาพยนตร์ ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค ๔ “ศึกนันทบุเรง” ถ่ายทอดเรื่องราวอันเป็นผลจากการปราชัยของหงสาวดีในคราวศึกพระยาพะสิมและพระเจ้าเชียงใหม่ ซึ่งทำให้พระเจ้านันทบุเรงทรงตระหนักในพระปรีชาสามารถของสมเด็จ พระนเรศวร และในความเข้มแข็งของกองทัพอยุธยา จึงทรงยกทัพใหญ่เป็นทัพกษัตริย์มาย่ำยีราชธานีสยามหวังให้ราบเป็นหน้ากลองเพื่อเป็นการแก้มือ และเพื่อรักษาซึ่งพระเกียรติยศ มิให้เป็นที่ดูแคลนแก่เหล่าเจ้าประเทศราชในการปกครองของฝ่ายพม่า
กองทัพกษัตริย์ของพระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรงมีความสมบูรณ์ยิ่งใหญ่น่าเกรงขามกว่าทุกศึก ประกอบด้วยช้าง ๓,๒๐๐ ทัพม้า ๑๒,๐๐๐ และไพร่ราบซึ่งมีจำนวนถึง ๒๕๒,๐๐๐ โดยมีนายทัพผู้ปรีชาสามารถมาร่วมรบ ทั้งพระมหาอุปราชา มังจาปะโร และลักไวทำมูทหารกล้า

กิตติศัพท์ความยิ่งใหญ่น่าเกรงขามของทัพหงสาวดีที่ยกเข้ามานี้ ส่งผลให้เจ้าเมืองในขอบขัณฑสีมาของราชอาณาจักรอยุธยาข้างฝ่ายเหนือประหวั่นพรั่นพรึงถึงกับสมคบคิดกันแปรพักตร์เข้าสมานสมัครพระเจ้านันทบุเรงรบสมเด็จพระนเรศวร เป็นเหตุให้สมเด็จพระนเรศวรต้องเผชิญทั้งศึกนอกและศึกใน สถานการณ์กลับยิ่งบีบคั้นให้คับขันยิ่งขึ้น เมื่อพระศรีสุพรรณธรรมาธิราช พระอนุชาเจ้ากรุงละแวกซึ่งขัดพระทัยสมเด็จ พระนเรศวรแต่กาลก่อน ได้ยุยงให้พระเชษฐาตัดสัมพันธไมตรีกับอยุธยา ละแวกจึงกลายเป็นหอกข้างแคร่ที่พร้อมจะกระหน่ำซ้ำเติมสยามให้ย่อยยับหากมีอันพลาดท่าเสียทีในศึกนันทบุเรงนี้

 

 

ภัยรอบด้านบีบรัดให้สมเด็จพระนเรศวรทรงต้องเผชิญศึกอย่างโดดเดี่ยว ซ้ำเคราะห์กลับทับทวีคูณเมื่อสหายศึก เช่น เลอขิ่น และกองกำลังเมืองคัง ซึ่งร่วมกรำศึก กันมาแต่เบื้องต้นคิดถอนตัวตีจากเนื่องจากพิษรักระหว่างรบที่จบลงด้วยความร้าวฉานระหว่างเลอขิ่นกับพระราชมนูขุนศึกคู่พระทัย ความขัดแย้งด้วยเหตุส่วนตัวได้บานปลายกลายเป็นภัยของแผ่นดินในคราวคับขันเมื่ออยุธยาต้องเผชิญศึก ซึ่งประมาณได้ว่าเป็นมหาสงครามภายใต้โทสจริตของพระเจ้านันทบุเรง

ด้วยข้อจำกัดที่รุมเร้าหลายประการ ผสานกับจำนวนไพร่พลที่เป็นรองหงสาวดี
อยู่หลายขุม ทำให้สมเด็จพระนเรศวรทรงจำต้องปรับยุทธศาสตร์การตั้งรับทัพหงสาวดี โดยทรงใช้พระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทำเลที่ตั้งที่ได้เปรียบเป็นฐานบัญชาการรบแต่เพียงแห่งเดียว ทรงส่งกำลังออกไปปักปราการ วางแนวป้องกันมิให้พม่าเข้ามาปลูกค่ายใกล้ขอบคูพระนครและกำแพงเมือง ทั้งยังแต่งกำลังเป็นกองโจรเข้าปล้นค่ายข้าศึกอย่างอาจหาญ

เมื่อศึกเหนือเสือใต้รุมกระหน่ำ ขุนนางผู้ใหญ่ขาดสามัคคีคิดคดคำนึงแต่ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง จอมทัพผู้รั้งราชบัลลังก์และความอยู่รอดของแผ่นดินก็มาพลาดท่าต้องศาสตรากลางสมรภูมิศึก ยอดทหารเอกกรุงศรีถูกขุนศึกผู้ชาญณรงค์กว่าจับเป็นเชลย ชะตากรรมกรุงศรีอยุธยา และสมเด็จพระนเรศวรจะลงเอยอย่างไร

 

   

Everything you want to know about Thai film, Thai cinema
edited by Anchalee Chaiworaporn อัญชลี ชัยวรพร   designed by Nat  
COPYRIGHT 2004 http://www.thaicinema.org. All Rights Reserved. contact: ancha999 at gmail.com
By accessing and browsing the Site, you accept, without limitation or qualification, these copyrights.
If you do not agree to these copyrights, please do not use the Site.